A Place to live

home vrijwilligers NlFr

A Place to Live 20 jaar! A Place To Live 20 ans !

Info: klik op de foto - cliquez sur la foto.

Uitstap/Excursion donderdag 22/ jeudi 22.

Teddyberen maken, dinogidstoer krijgen, verhalenspektakel in het dinomuseum

Confection d'ours en peluche, de nouvelles de dinosaures, de contes dans le dinomuseum.

Afspraak/Rendez-vous : 17u30/17hrs30 in de/á broeckère loketten/ guichets metro. Tôt morgen! Á demain !

uitstap naar het woud ∗ 21/10 ∗ excursion à la forêt

Gratis uitstap naar het woud: Ezels, verhalen,paarden, oude beroepen, natuur... Afspraak aan centraal station Starbucks 13u.

Excursion gratuite à la journée de la forêt : recontre avec ânes, chevaux, anciens métiers, nature... Rendez-vous gare centrale, Starbucks 13h.

Plantentuin in Meise // Jardin botanique de Meise

Gratis uitstap morgen 18/10/2018 naar mooie plantentuin in Meise met bloten-voeten-pad in het water. Wondermooi en leuk! Afspraak : Brussel-Noord aan de halte van de bus 250 De Lijn om 17u45. Voorziene terugkeer is voorzien rond 20u30. Voor meer info: Mieke (0498/10 21 72).

Sortie gratuit demain 18/10/2018 vers le super beau jardin botanique de Meise avec sentier à pied nus dans l'eau. Super beau et très chouette. Rendez-vous à Bruxelles Nord, arrêt bus 250 DeLijn 17h45. Retour prévue vers 20h30. Contact personne: Mieke, 0498102172.

 

Zonta

Zonta

In april 2017 hebben we een donatie van 2000 euro van Zonta gekregen!

Zonta International is een internationale service organisatie van beroepsactieve vrouwen die zich samen inzetten om de situatie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. Ze zijn a-politiek en niet confessioneel gebonden. We zijn heel dankbaar met dit geschenk want we streven ook om meer alleenstaande mama's te helpen!

ZONTA - Inspiratie, Samenwerken, Samenhorigheid, Geborgenheid en Vertrouwen
ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Last april we received a donation of 2000 euros from Zonta international!

Zonta international is an international service organisation of professionally active women who work together to improve the situation of women worldwide. They are a-political and not confessional. We are very grateful for this gift because we also strive to help single mothers!

ZONTA - Inspiration, Cooperation, Cohesion, Security and Confidence

Dans le moi d'avril nous avons reçu une donation de 2000 euro de Zonta!

Zonta international est une organisation de services mondiale des professionallement active femmes qui travaillent ensemble pour améliorer la situation des femmes dans le monde entier. Zonta International est apolitique et non confessionnelle liée. Nous sommes très reconnaissants de ce cadeau parce que nous nous efforçons aussi pour aider les mamans seules!

ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Oever

Oever schonk ons 12.500 euros om aan de renovatie van ons huis te werken. De middelen worden onmiddellijk ingezet! Dank u!

De Koning Boudewijnstichting

schonk ons geld om de kosten van onze vrijwilligers in armoede te dekken tijdens de vakanties van 2018. Dank u!

De Hugo van Mierlostichting

steunde onze werking met vaders in armoede. Dank u!!

vzw A Place To Live asbl Stefaniastraat 137 Rue Stéphanie, 1020 Laken
tel. 02 424 21 01 GSM: 0495 50 20 64 E-mail: info @ aplacetolive.be