A Place to live

home vrijwilligers NlFr

Beste allen, chers tous et toutes

Woordje van de voorzitter bij het aanbreken van de vakanties.

Le président prend la parole au début des vacances.

Visueel * Festival * Visuel

Uitstap: Visueel Festival. Nu zondag 30 juni om 14u.Kom met ons circuq spelen, theater kijken en veel meer! Afspraak: aan de roltrap van spoor 14 aan het Zuid-station. Tôt dan!

Excursion: Visueel Festival Visuel.Cette dimanche 30 juin à 14hrs. Viens avec nous à faire du cirque, regarder du théâtre et plus! Rendez-vous: à les escaliers de la boîte 14 du Gare du midi. À dimanche !

Super Festival OH!

Zondag 23/06 gratis uitstap . Circus, poppentheater, dans. Afspraak aan de roltrap van het zuidstation spoor 14 om 14u.

Dimanche 23/06 excursie gratuite: cirque, theater de marionetten,danse. Rendez-vous 14h gare de midi escalateur de la voie 14.

Cirque et théâtre * *circus en theater.

Grimage et animations gratuit. RDV: dimanche 16 juin à 14h30 sorti métro compte de Flanders.

Sminken en animatie gratis. Afspraak op zondag 16 juni om 14u30 aan de uitgang metro graaf van Vlaanderen.

2 excursions/uitstappen: le 2/6 dimanche/zondag!

1/FAMILY DAY COUDENBERG: 11H: rdv: gare centrale devant starbucks/centraal station voor starbucks.

2/ FÊTE DE L'ENVIRONNEMENT+vélo/MILIEUFESTIVAL+fiets: 14H, rdv: station métro Merode/metrostation Merode.

VENEZ! beau temps+animations géniales/komen! Mooi weer+leuke animatie!

Fête surpriz Feest 25 mei 2019

Op zaterdag is er een gratis uitstap naar het feest Surpriz in het Astridpark: circus, spelletjes... Afspraak 14u metro St-Guido, centrale ingang.

Excursion gratuite sur samedi: fête surpriz, parc astrid Cirque, jeux...). Rendez-vous à 14h metro St-Guido, Porte centrale

Grondige renovatiewerken // travaux de rénovation

Vanaf 6 mei tot en met 3 juni zullen de bureaus en de ontmoetingsruimtes van vzw A Place To Live ontoegankelijk zijn omwille van grondige renovatiewerken. Contacteer ons !

Du 6 mai au 3 juin les bureaux et les espaces de rencontre de A Place To Live ne seront pas accessibles à cause des travaux de rénovation. Contactez nous!

Ferme pédagogique à // Kinderboerderij in Neerhof 04 mei 2019

Gratis uitstap naar de kinderboerderij in Neerhof op zaterdag 4 mei 2019, een hele dag op de boerderij! Zorg dragen voor de jongen (konijnen), kalveren (runderen, geiten, schapen) en kuikens. Vertrek 9u Noordstation stipt, Bpost. Breng je picknick mee en schrijf u in met een sms. Er zijn 20 plaatsen! Terugkeer rond 17u.

Excursion gratuite le samedi 4 mai 2019 à la ferme pédagogique de Neerhof, une journée complète à la ferme! Prendre soin des bébés animaux: veaux, chèvres, agneaux, lapins, poussins. Départ 9h pile, gare du Nord, Bpost. Apportez votre pique-nique et inscrivez vous par sms. On a 20 places. Retour vers 17h.

Donderdag/jeudi 25 Avril/April 2019 à / om 13u/hrs.

Excursion/Uitstap: viens avec nous faire des ateliers, dés jeux et plus au bord de l’eau / kom met ons mee om workshops te doen, spelletjes en veel meer in au bord de l’eau. Rendez-vous / Aspraak om/à 13:30 hrs/u á la place bockstael / in het bockstael plein au face du Brico / aan de brico. À bientôt !

Donderdag 11 Avril/April 2019 à / om 13u/hrs.

Gratis excursion / Gratuit bricolage électronique / knutselen een echte flipperkast computerspel. Chez muntpunt / à Muntpunt.

Rendez vous / afspraak: locketten / guichets MIVB / STIB du Broeckere / van de Broeckere.

31-03-2019 Family day breughel bozar & bokrijk

Excursie uitstap gratuit gratis family day breughel bozar et bokrijk à bruxelles. Danse, bricolage, ....super! Rendez-vous/ afspraak dimanche/zondag 31/3 14u gare centrale/centraal station starbucks

Lekkere chocolade - Du chocolat savoureux

Naar aanleiding van de 20jaar van A Place To Live willen lekkere chocolade verkopen. We kunnen 170 dozen Belgische pralines van het supergoed Belgische merk Belvas verkopen ten voordele van vzw A Place To Live.

À la suite des 20 ans d´A Place To Live, nous voulons vendre du chocolat savoureux. Nous avons 170 paquets de pralines bélges de la superbe marque Belvas à vendre au profit de A Place To Live!

Bio, fair trade, sommige pakjes zonder gluten, lokaal vervaardigd en heerlijk, wat wilt u meer van dit fijn, klein geschenk! Het kost 5 € per doosje. Als u enthousiast bent over deze actie, verkoop ze dan ook uw collega's en vrienden. Wij leveren uw bestellingen zonder problemen bij u af. Uw collega's en vrienden betalen u en u stort het geld op onze rekening, nummer 001-5171051-57 IBAN: BE09 0015 1710 5157 BIC: GEBABEBB. De opbrengst van de actie gaat naar gezinnen in diepe armoede in Brussel.

Bio équitable, sans gluten, local, délicieux. Que voulez vous de plus! 5 € par paquet! Si cela vous dit, faites du pub auprès de vos collègues et vos amis et on essaie de vous livrer vos colis à distribuer. Il vaut mieux que vos amis vous paient et que vous payez au compte bancaire de A Place To Live, (001-5171051-57 IBAN: BE09 0015 1710 5157 BIC: GEBABEBB)! Le bénéfice va vers des mamans avec enfants très précarisées à Bruxelles!

Alvast bedankt voor uw steun! De moeders van A Place To Live bedanken u!

On vous remercier en advance pour votre collaboration!

A Place to Live 20 jaar! A Place To Live 20 ans !

Info: klik op de foto - cliquez sur la foto.

Uitstap/Excursion donderdag 22/ jeudi 22.

Teddyberen maken, dinogidstoer krijgen, verhalenspektakel in het dinomuseum

Confection d'ours en peluche, de nouvelles de dinosaures, de contes dans le dinomuseum.

Afspraak/Rendez-vous : 17u30/17hrs30 in de/á broeckère loketten/ guichets metro. Tôt morgen! Á demain !

uitstap naar het woud ∗ 21/10 ∗ excursion à la forêt

Gratis uitstap naar het woud: Ezels, verhalen,paarden, oude beroepen, natuur... Afspraak aan centraal station Starbucks 13u.

Excursion gratuite à la journée de la forêt : recontre avec ânes, chevaux, anciens métiers, nature... Rendez-vous gare centrale, Starbucks 13h.

Plantentuin in Meise // Jardin botanique de Meise

Gratis uitstap morgen 18/10/2018 naar mooie plantentuin in Meise met bloten-voeten-pad in het water. Wondermooi en leuk! Afspraak : Brussel-Noord aan de halte van de bus 250 De Lijn om 17u45. Voorziene terugkeer is voorzien rond 20u30. Voor meer info: Mieke (0498/10 21 72).

Sortie gratuit demain 18/10/2018 vers le super beau jardin botanique de Meise avec sentier à pied nus dans l'eau. Super beau et très chouette. Rendez-vous à Bruxelles Nord, arrêt bus 250 DeLijn 17h45. Retour prévue vers 20h30. Contact personne: Mieke, 0498102172.

 

Zonta

Zonta

In april 2017 hebben we een donatie van 2000 euro van Zonta gekregen!

Zonta International is een internationale service organisatie van beroepsactieve vrouwen die zich samen inzetten om de situatie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. Ze zijn a-politiek en niet confessioneel gebonden. We zijn heel dankbaar met dit geschenk want we streven ook om meer alleenstaande mama's te helpen!

ZONTA - Inspiratie, Samenwerken, Samenhorigheid, Geborgenheid en Vertrouwen
ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Last april we received a donation of 2000 euros from Zonta international!

Zonta international is an international service organisation of professionally active women who work together to improve the situation of women worldwide. They are a-political and not confessional. We are very grateful for this gift because we also strive to help single mothers!

ZONTA - Inspiration, Cooperation, Cohesion, Security and Confidence

Dans le moi d'avril nous avons reçu une donation de 2000 euro de Zonta!

Zonta international est une organisation de services mondiale des professionallement active femmes qui travaillent ensemble pour améliorer la situation des femmes dans le monde entier. Zonta International est apolitique et non confessionnelle liée. Nous sommes très reconnaissants de ce cadeau parce que nous nous efforçons aussi pour aider les mamans seules!

ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Oever

Oever schonk ons 12.500 euros om aan de renovatie van ons huis te werken. De middelen worden onmiddellijk ingezet! Dank u!

De Koning Boudewijnstichting

schonk ons geld om de kosten van onze vrijwilligers in armoede te dekken tijdens de vakanties van 2018. Dank u!

De Hugo van Mierlostichting

steunde onze werking met vaders in armoede. Dank u!!

vzw A Place To Live asbl Stefaniastraat 137 Rue Stéphanie, 1020 Laken
tel. 02 424 21 01 GSM: 0495 50 20 64 E-mail: info @ aplacetolive.be